KHOA CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

        Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử tiền thân là khoa Sư Phạm Kỹ Thuật được thành lập ngày 02/8/1997 tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp theo quyết định số 2470/GD - ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đào tạo giáo viên KTCN đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngày 15/10/1997, khoá học đầu tiên được khai giảng và cũng vì vậy ngày 15/10 được lấy làm ngày truyền thống của khoa.

Đọc thêm...