Danh sách sinh viên dự kiến đạt học bổng HK2 năm 2017-2018

17, Tháng 10, 2018

Thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

1, Tháng 10, 2018

Thông báo vv thu học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019

1, Tháng 10, 2018

Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên K54

1, Tháng 10, 2018

Thông báo tổ chức Hội nghị tuyên truyền Pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2018

21, Tháng 9, 2018

Thông báo trả thẻ ATM cho sinh viên

8, Tháng 9, 2018

Thông báo cập nhật thông tin Ngoại trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2018 -2019

7, Tháng 9, 2018

Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2018 -2019

7, Tháng 9, 2018

Lịch sinh hoạt lớp

7, Tháng 9, 2018

Mẫu biên bản sinh hoạt lớp

7, Tháng 9, 2018

Quyết định cho sinh viên thôi học

6, Tháng 9, 2018

TB V/v thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp HK 1 năm học 2018-2019

6, Tháng 9, 2018

TB Đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường HK 1 năm 2018-2019

6, Tháng 9, 2018

Danh sách sinh viên chưa nộp giấy xác nhận ngoại trú và Danh sách sinh viên không cập nhật thông tin ngoại trú HK2 năm 2017-2018

31, Tháng 8, 2018

Danh sách sinh viên chua nộp giấy xác nhận ngoại trú và Danh sách sinh viên không cập nhật thông tin ngoại trú HK2 năm 2017-2018

31, Tháng 8, 2018
Page 1/13 <12345678910>