TB Thanh toán học bổng khuyến khích kỳ 2 năm học 2018-2019

13, Tháng 12, 2018

TB Thanh toán trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 1 năm 2018-2019

13, Tháng 12, 2018

TB Thanh toán trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm 2017-2018

13, Tháng 12, 2018

Danh sách sinh viên còn nợ học phí tính đến ngày 11/12/2018

12, Tháng 12, 2018

TB Điều kiện dự thi do nợ học phí, điều chỉnh kế hoạch thi KH 1 năm hóc 2018-2019

10, Tháng 12, 2018

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cuối khóa năm học 2018-2019

3, Tháng 12, 2018

Quyết định vv tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cuối khóa năm 2018 đối với sinh viên K50 khối ngành Kỹ thuật và K51 khối ngành Kinh tế công nghiệp, các ngành Kỹ sư Công nghệ

3, Tháng 12, 2018

Quyết định vv cấp học bổng toàn phần kỳ 1 (2018-2019) cho sinh viên K53

30, Tháng 11, 2018

Quyết định vv cấp học bổng khuyển khích học tập cho sinh viên ĐH chính quy học kỳ II (2017-2018

30, Tháng 11, 2018

DS Sinh viên rút học phần - không rút học phí - HK 1 năm 2018-2019

30, Tháng 11, 2018

Phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2018-2019 K50 CNCTM

30, Tháng 11, 2018

Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2018-2019

21, Tháng 11, 2018

Thông báo rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

21, Tháng 11, 2018

Quyết định vv miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy tập trung dài hạn học kỳ I năm học 2018-2019

21, Tháng 11, 2018

Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung dài hạn học kỳ I năm học 2018-2019 (Từ tháng 9/2018 đến tháng 01/2019)

21, Tháng 11, 2018
Page 1/15 <12345678910...1415>