DS Sinh viên dự kiến đạt học bổng học kỳ 2 năm 2019 - 2020 -Bổ sung

15, Tháng 11, 2020

Thông báo vv bổ sung hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021

30, Tháng 10, 2020

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên K56

29, Tháng 10, 2020

Thông báo vv thu học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

27, Tháng 10, 2020

Thông báo về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021

23, Tháng 9, 2020

Thông báo nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2020-2021

23, Tháng 9, 2020

Thông báo nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

23, Tháng 9, 2020

TB Đánh giá kết quả rèn luyện và sơ kết học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy tập trung

8, Tháng 9, 2020

Thông báo vv đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2020-2021

27, Tháng 8, 2020

Thông báo vv đăng ký ở ký túc xá học kỳ I năm học 2020-2021

27, Tháng 8, 2020

Thông báo thu học phí học kỳ hè năm học 2019-2020

12, Tháng 8, 2020

TB Thu nộp giấy nhận xét ngoại trú - Học kỳ 2 năm học 2019-2020

17, Tháng 7, 2020

Thông báo vv đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2019-2020

19, Tháng 6, 2020

Thông báo v/v rút học phần không rút học phí học kỳ II năm học 2019-2020

15, Tháng 6, 2020

TB Đánh giá kết quả rèn luyện và sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

1, Tháng 6, 2020
Page 1/21 <12345678910...2021>