Quy định thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với sinh viên lần 2 năm 2017 - 2108

15, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên trực tuyến

15, Tháng 1, 2018

Kế hoạch LĐCI học kỳ 2 năm 2017-2018

15, Tháng 1, 2018

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

15, Tháng 1, 2018

Thông báo gặp mặt sinh viên thực tập tốt nghiệp học ỳ 1 năm 2017-2018

15, Tháng 1, 2018

Thông báo về việc sinh viên đăng ký ở ký túc xá A1, A2, A3

28, Tháng 12, 2017

Thông báo cập nhật thông tin và quản lý SV ngoại trú học kì 1năm học 2017- 2018

28, Tháng 12, 2017

Danh sách phân công GV hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

23, Tháng 10, 2017

Danh sách phân công GV hướng dẫn tiểu luận Phương pháp dạy học

23, Tháng 10, 2017

Kế hoạch LĐCI Kì 1 năm 2017-2018

23, Tháng 9, 2017

Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2017 -2018

13, Tháng 9, 2017

Thông báo cập nhật thông tin Ngoại trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2017 -2018

13, Tháng 9, 2017

Danh sách dự kiến sinh viên khoa SPKT đạt học bổng học kì 2 năm 2016-2017

30, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị đối thoại với sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017

28, Tháng 3, 2017

Danh sách phân công GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp kỳ 2 năm 2016-2017

21, Tháng 3, 2017
Page 1/12 <12345678910>