Danh sách phân công GV hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

23, Tháng 10, 2017

Danh sách phân công GV hướng dẫn tiểu luận Phương pháp dạy học

23, Tháng 10, 2017

Kế hoạch LĐCI Kì 1 năm 2017-2018

23, Tháng 9, 2017

Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2017 -2018

13, Tháng 9, 2017

Thông báo cập nhật thông tin Ngoại trú trực tuyến - Học kỳ 1 năm học 2017 -2018

13, Tháng 9, 2017

Danh sách dự kiến sinh viên khoa SPKT đạt học bổng học kì 2 năm 2016-2017

30, Tháng 8, 2017

Thông báo V/v Tổ chức Hội nghị đối thoại với sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017

28, Tháng 3, 2017

Danh sách phân công GV hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp kỳ 2 năm 2016-2017

21, Tháng 3, 2017

Danh sách sinh viên dự kiến được học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm 2016 -2017

13, Tháng 3, 2017

Thông báo cập nhật điểm Toefl ITP của sinh viên Khoa SPKT

13, Tháng 3, 2017

Thông báo cập nhật thông tin Ngoại trú trực tuyến - Học kỳ 2 năm học 2016 -2017

9, Tháng 3, 2017

Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 2 năm học 2016 -2017

9, Tháng 3, 2017

TB: Rút các học phần đăng ký học kỳ 2 năm 2016-2017 không đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần

2, Tháng 3, 2017

Kê hoạch thu học phí kỳ 2 năm học 2016-2017

2, Tháng 3, 2017

TB: Danh sách cử sinh viên tham dự hội thảo giới thiệu “Cơ hội thực tập IAESTE tại nước ngoài năm 2017”

2, Tháng 3, 2017
Page 1/11 <12345678910>