Ban chủ nhiệm khoa


BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1 TS. Trương Thị Thu Hương Trưởng khoa Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2002
Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2008 
Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2014
 Học tiếng Anh Đại học OKLAHOMA, OSU-USA, 4 tháng, 2013, 2014

TOEFL

ITP

510

2

ThS. Dương Trọng Đại

P. Trưởng khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2001

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2006

 


TOEFL ITP 480

3

             


Tin mới hơn

Tin cũ hơn