Ban chủ nhiệm khoa


BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1 TS. Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng khoa 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2013  Học tiếng Anh Đại học OKLAHOMA, OSU-USA, 4 tháng, 2013, 2014

TOEFL

ITP

470

2

TS. Trương Thị Thu Hương

P. Trưởng khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2002

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2008

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2014TOEFL

ITP

510

3

ThS. Dương Trong Đại

P. Trưởng khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2001

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2006


TOEFL ITP 480


Tin mới hơn

Tin cũ hơn