BM Công nghệ kỹ thuật cơ khíBỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngư và tin học̃

1.

ThS. Lý Việt Anh

Trưởng bộ môn

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2011

Đang làm NCS tại trường ĐH KTCN -ĐH TN

TOEFL ITP 513, IC3

2.

ThS. Dương Trọng Đại

Phó Trưởng khoa

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2001

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2006TOEFL ITP 480, IC3

3.

ThS. Bùi Đức Việt

Giảng viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2011

Đang làm NCS tại NCH LB Đức

TOEFL ITP 510, IC3Tin mới hơn

Tin cũ hơn