BM Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tửBỘ MÔN: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ


TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1.

TS. Trần Xuân Minh

P. Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 1981

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 1997

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2008

 

 

2.

ThS. Đỗ Công Thành

P. Trưởng BM

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2004

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2008

 

Tiếng Anh chuyên sâu tại ĐH bang Bantagas, the philippines 6 tháng

TOEFL

ITP

550

3 GVC.TS. Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng khoa SPKT; GV kiêm nhiệm Bộ môn Tự động hóa 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Học tiếng Anh Đại học OKLAHOMA, OSU-USA, 4 tháng, 2013, 2014

TOEFL

ITP

470

 

3.

CN. Lại Thị Thanh Hoa

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2010

 

 

 

TOEFL

ITP

473

4.

KS. Dương Bích Phượng

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2012

Trường Đại học Khoa học Xã Hội & nhân văn, VN, 2009

 

 

TOEFL

ITP

510

5 Trần Thị Thanh Huyền Giảng viên

Trường Đại học Năng Lượng Matcova 2009

Trường Đại học Năng Lượng Matcova 2011    

TOEFL

ITP

493


6 Nguyễn Thị Mai Hương Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2001 Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2008 Đang học NCS tại Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên  

TOEFL

ITP

453Tin mới hơn

Tin cũ hơn