BM Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tửBỘ MÔN: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ


TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ và Tin học

1. TS. Đặng Danh Hoằng Trưởng bộ môn  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2000 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2005  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2012  Học Tiếng Anh tại Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014   Bằng 2 tiếng anh, IC3

2

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

P. Trưởng bộ môn

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2001

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2008

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2016

 

TOEFL

ITP

453, Bằng 2 Tiếng Anh

 

3 ThS Dương Quốc Tuấn Giảng viên, P. Trưởng khoa 2001, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2012 TOEFL-ITP 527

4

ThS. Lại Thị Thanh Hoa

Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn khoa, Thường vụ Đoàn trường

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2010

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013 

 

 

TOEFL

ITP

517, IC3

5

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Giảng viên, Trợ lý khoa học của khoa

Trường Đại học Năng Lượng Matcova, 2009

Trường Đại học Năng Lượng Matcova, 2011

 

 

TOEFL

ITP

507, IC3

 

6

Ths. Lê Thị Thúy Ngân

Giảng viên, Trợ lý đào tạo của khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2015

Đang học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 

 

TOEFL

ITP

523, IC3

 

7

PGS. TS. GVCC. Trần Xuân Minh

Giảng viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 1981

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 1997

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2008

 

TOEFL

ITP

523, IC3

 

8 TS. Nguyễn Hồng Quang Giảng viên 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2019, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam   TOEFL-ITP 457
9

ThS. Đỗ Công Thành

Giảng viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2004

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2008

Đang học NCS tại Úc 

Tiếng Anh chuyên sâu tại ĐH bang Bantagas, the philippines 6 tháng

TOEFL

ITP

550, Ielts 6.5


Tin mới hơn

Tin cũ hơn