BM Phương pháp luận - phương pháp dạy học


BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

TS. Trương Thị Thu Hương

Trưởng khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2002

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2008

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2014

TOEFL

ITP

510

2

ThS. Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng Bộ môn

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2001

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2006

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2013

TOEFL

ITP

510

3

ThS. Phạm Thanh Cường

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013

TOEFL

ITP

453

4

ThS. Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2009

TOEFL ITP 537

5

ThS. Lê Thị Thu Hiền

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2002

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Đang làm NCS tại Pháp

6

CN Nguyễn Thị Thu

GV kiêm nhiệm

SP toán- ĐH SP Thái Nguyên, VN, 1998

Tin mới hơn

Tin cũ hơn