BM Phương pháp luận - phương pháp dạy học


BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ và Tin học

1

TS. GVC. Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng Bộ môn

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2001

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, VN, 2006

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2013

 

TOEFL

ITP

510

2

ThS. GVC. Phạm Thanh Cường

Giảng viên, trợ lý Công tác sinh viên khoa

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013

 

 

TOEFL

ITP

453, Văn bằng 2 Cử nhân Tiếng Anh, IC3

3

ThS. Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2009

Đang làm NCS tại CH LB Đức

 

TOEFL ITP 537

Tin mới hơn

Tin cũ hơn