BM Tâm lý - giáo dục

BỘ MÔN TÂM LÝ GIÁO DỤC

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ và Tin học

1

ThS. Trần Thị Vân Anh

Trưởng bộ môn

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2001

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2008

 

ĐH Oklahoma, Mỹ, năm 2015

TOEFL-ITP 513, VB2 Tiếng Anh, IC3

2

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh

Giảng viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2011

 

Đang  thực tập tại Canada

TOEFL-ITP 513

2

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Giảng viên kiêm nhiệm

Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, VN, 2004

Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, VN, 2009

   

TOEFL-ITP 473

4

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên

Trường Đại học Khoa học Xã Hội & nhân văn, VN, 2004

Trường Đại học Khoa học Xã Hội & nhân văn, VN, 2009

Đang làm NCS tại trường LIRDEF, Cộng hòa Pháp

 

TOEFL-ITP 530


Tin mới hơn

Tin cũ hơn