Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - KHOA SPKT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng khoa

Cq: 0280 3847 794

Mobile: 0912 479 366

2

Trương Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0902 064 199

3

Dương Trọng Đại

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0915 208 080

4

Nguyễn Thị Thu

Văn Phòng khoa

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0986 060 625

5

Trần Thị Vân Anh

Trưởng Bộ môn TL-GD

Mobile: 0942 974 019

6

Nguyễn Ngọc Lan

GV Bộ môn TLH & GDH

Mobile: 0918 219 495

7

Nguyễn Hoàng Hà

GV Kiêm nhiệm BM TLH& GDH

Mobile: 0948 107 909

8

Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV Bộ môn TLH & GDH

Mobile: 0906 169 982

9

Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0982 310 379

10

Nguyễn Thị Linh

GV Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0947 278 031

11

Phạm Thanh Cường

GV Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0968 315 333

12

Lê Thị Thu Hiền

GV Bộ môn PPL& PPDH
13 Lý Việt Anh Trưởng Bộ môn CN KTCK Mobile: 0978 626 955

14

Bùi Đức Việt

GV Bộ môn CN KTCK

Mobile: 0975 726 098

15

Bùi Hữu Nam GV Bộ môn CN KTCK Mobile: 01632 624 990

16

Đỗ Thị Tám GV Kiêm nhiệm BM CN KTCK Mobile: 0915 208 062

17

Trần Xuân Minh Trưởng Bộ môn CN KTĐ Mobile: 0913 354 975
18 Đỗ Công Thành Phó trưởng Bộ môn CN KTĐ Mobile: 0902 178 179
19 Lại Thị Thanh Hoa

GV Bộ môn CN KTĐ

Mobile: 0987 100 988
20 Dương Bích Phượng

GV Bộ môn CN KTĐ

Mobile: 0912 468 248
21 Trần Thị Thanh Huyền

GV Bộ môn CN KTĐ

Mobile: 0965 996 555
22 Nguyễn Thị Mai Hương GV Bộ môn CN KTĐ Mobile: 0979 147 493

Tin mới hơn

Tin cũ hơn