Danh bạ điện thoại khoa SPKT 2018

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - KHOA SPKT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng khoa

Cq: 0280 3847 794

Mobile: 0912 479 366

2

Trương Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0902 064 199

3

Dương Trọng Đại

Phó Trưởng khoa

Mobile: 0915 208 080

4

Dương Thị Yến

Văn Phòng khoa

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0942903828

5

Nguyễn Thị Thu Dung Văn Phòng khoa - GV kiêm nhiệm BM CN KTCK

Cq: 0280 3 847 256

Mobile: 0915648385

6

Trần Thị Vân Anh

Trưởng Bộ môn TL-GD

Mobile: 0942 974 019

7

Nguyễn Ngọc Lan

GV Bộ môn TLH & GDH

Mobile: 0918 219 495

8

Nguyễn Hoàng Hà

GV Kiêm nhiệm BM TLH& GDH

Mobile: 0948 107 909

9

Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV Bộ môn TLH & GDH

Mobile: 0906 169 982

10

Lê Thị Quỳnh Trang

Trưởng Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0982 310 379

11

Nguyễn Thị Linh

GV Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0947 278 031

12

Phạm Thanh Cường

GV Bộ môn PPL& PPDH

Mobile: 0968 315 333

13

Lê Thị Thu Hiền

GV Bộ môn PPL& PPDH
14 Lý Việt Anh Trưởng Bộ môn CN KTCK Mobile: 0978 626 955

15

Bùi Đức Việt

GV Bộ môn CN KTCK


16

Trần Xuân Minh Trưởng Bộ môn CN KTĐ Mobile: 0913 354 975
17 Nguyễn Thị Mai Hương Phó trưởng Bộ môn CN KTĐ - ĐT Mobile: 0979 147 493
18 Lại Thị Thanh Hoa

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0987 100 988
19 Dương Bích Phượng

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0912 468 248
20 Trần Thị Thanh Huyền

GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Mobile: 0965 996 555
21 Đỗ Công Thành GV Bộ môn CN KTĐ - ĐT

Tin mới hơn

Tin cũ hơn