Trợ lý khoa

TRỢ LÝ KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

ThS. Bùi Đức Việt

Trợ lý đào tạo

TTrường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2011

TOEFL-ITP 510

2

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh

Trợ lý khoa học

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, VN, 2011TOEFL-ITP 513

3

ThS. Phạm Thanh Cường

Trợ lý công tác sinh viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013

TOEFL-ITP 440


3

ThS. Phạm Thanh Cường

Giảng viên

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2007

Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, VN, 2013TOEFL

ITP

440

Tin mới hơn

Tin cũ hơn