Văn phòng khoa

VĂN PHÒNG KHOA

TT

Họ và tên Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, trường, nước, năm

Thạc sỹ Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Thực tập nước ngoài

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Thị Thu

Tổ trưởng Công đoàn bộ phận

SP toán- ĐH SP Thái Nguyên, VN, 1998Tin mới hơn

Tin cũ hơn