Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

 

 

KẾ HOẠCH PHÂN KỲ

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 5

TT

Tên học phần

SốTC

TT

Tên học phần

SốTC

1

General English

10

1

Máy điện

3

2

Những NLCBC CN Mác-Lênin 1

2

2

Thực hành máy điện

1

3

Giáo dục thể chất 1

0

3

Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

3

4

English for TOEFL ITP390

0

4

Điện tử công suất

3

Tổng

12

5

Thực hành điện tử công suất

1

HỌC KỲ 2

6

Hệ thống cung cấp điện

4

TT

Tên học phần

SốTC

7

Đồ án 1 (Hệ thống cung cấp điện)

1

1

Những NLCBCCN Mác-Lênin 2

3

Tổng

16

2

Giới thiệu đại số tuyến tính

3

HỌC KỲ 6

3

Pháp luật đại cương

2

TT

Tên học phần

SốTC

4

Văn hóa Việt

2

1

Kỹ thuật đo lường điện

2

5

Giao tiếp kỹ thuật

3

2

Truyền động điện

3

6

Tin học đại cương

2

3

Thực hành truyền động điện

1

7

Vẽ kỹ thuật và CAD

3

4

Điều chỉnh tự động truyền động điện

3

8

Giáo dục thể chất 2

0

5

Đồ án 2 (ĐCTĐ truyền động điện)

1

Tổng

18

6

Trang bị điện

4

HỌC KỲ 3

7

Tự chọn 2

2

TT

Tên học phần

SốTC

8

Giáo dục quốc phòng - an ninh

0

1

Giải tích 1

4

Tổng

1

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

HỌC KỲ 7

3

Vật lý 2

3

TT

Tên học phần

SốTC

4

Cơ kỹ thuật 1

2

1

Engineering Economy

2

5

Thực tập cơ khí

1

2

Vi xử lý – vi điều khiển

3

6

Cơ sở lý thuyết mạch điện

4

3

Điều khiển số

2

7

Giáo dục thể chất 3

0

4

Thực hành vi điều khiển và ĐK số

1

Tổng

16

5

Điều khiển logic và PLC

3

HỌC KỲ 4

6

Thực hành điều khiển logic và PLC

1

TT

Tên học phần

SốTC

7

Đồ án 3 (Điều khiển logic và PLC)

1

1

Giải tích 2

3

8

Thực tập điện cơ bản

1

2

Kỹ thuật điện tử (tương tự + số)

4

9

Giáo dục quốc phòng - an ninh

0

3

Engineering Computation

3

Tổng

14

4

Thực hành kỹ thuật điện tử

1

HỌC KỲ 8

5

Vật liệu - Khí cụ điện

3

TT

Tên học phần

SốTC

6

ĐLCM của ĐCS Việt Nam

3

1

Thực tập tốt nghiệp

5

Tổng

17

2

Đồ án tốt nghiệp

7

Tổng

12

Tin mới hơn

Tin cũ hơn