Giáo trình - Tài liệu

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU

1. Nguyễn Văn Bính, Nguyễn sinh Thành, Nguyễn Văn Khôi, Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, NXB Giáo dục, 1999
2. Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch, Công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 2007.
3. Võ Thị Minh Chí, Tâm lý học thần kinh, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2004
4. Thạc Bình Cường, Vũ Thị Hậu, Giáo trình thiết kế Web, NXB Giáo dục
5. Nguyễn Minh Đạo, Cơ sở của khoa học quản lý, N XB Chính trị quốc gia
6. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận NCKH, NXB khoa học và kỹ thuật, 2005
7. Vương tất Đạt, Logic đại cương, NXB ĐH sư phạm Hà nội, năm 1995
8. Trần Văn Địch, Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội 1999.
9. Trần Khánh Đức, Sư phạm kỹ thuật, NXB Giáo dục, Hà nội 2002;
10. Lưu xuân Mới, Phương pháp luận NCKH, nxb Đại học sư phạm, 2003
11. Nguyễn Xuân Lạc, Các bài giảng về phương pháp luận NCKH
12. Ngô Công Hoàn, Giao tiếp sư phạm, NXB Hà Nội
13. Nguyễn Văn Lê, Giao tiếp sư phạm, NXB Giáo dục
14. Bảo Thắng, Nghệ thuật xử lý tình huống sư phạm, NXB Lao động
15. Trịnh Trúc Lâm, Ứng xử sư phạm, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội
16. Lê Thị Bừng, Tâm lý học ứng xử, NXB Giáo dục
17. Bùi Thị Mùi, Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục, NXB ĐH SP Hà Nội
18. Vương tất Đạt, Logic hình thức, Đại học sư phạm Hà nội
19. Vũ ngọc Pha, Logic học, Viện đại học mở Hà nội- 1995
20. Bùi Thanh Quất, Nguyễn Tuấn Chi, Giáo trình Logic hình thức, Đại học tổng hợp Hà nội.
21.Bành Tiến Long, Nguyên lý gia công vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội – 2005
22. Bành Tiến Long, Thiết kế dụng cụ công nghiệp, Nhà xuất bản khoa khọc và kỹ thuật, 2005
23. Luật giáo dục; Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; NXB Chính trị Quốc gia; Hà Nội 2005
24. Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng Autocad 2004, NXB Tổng hợp TPHCM
25. Quang Long - Ánh Tuyết - Quang Huy - Lập trình tương tác động làm mô hình dạy học với Macro Media Flash MX 2004 - NXB Giao thông vận tải
26. Hoàng Hải - Minh Đức - Giáo trình tự học thiết kế Web động, NXB LĐ xã hội
27. Phạm Minh Hạc, Tuyển tập tâm lý học, nhà xuất bản giáo dục, 2002.
28. Lê Văn Hồng – Lê Ngọc Lan - Nguyễn Văn Thàng, Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội, 2001
29. Nguyễn Trọng Hữu - Hướng dẫn sử dụng Autodesk Inventor 2008 - NXB Thanh Hoá
30. Bùi Minh Hiền – Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo, Quản lý giáo dục – Nhà xuất bản đại học sư phạm
31. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê; Giáo dục học đại cương; NXB Giáo dục
32. Trường cán bộ quản lý Giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình quản lý nhà nước về Giáo dục và đào tạo
33. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý, Nghệ thuật và phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp, Nhà XB lao động xã hội
35. Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai, vấn đề và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia Hà nội - 2006
36. Phạm Quang - Nguyên Sang - Tự học Microsoft Power Point 2003 - NXB Lao động xã hội
37. Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Xuân Thức, Tình huống tâm lý học, Nhà xuất bản lao động, 2003.
38. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Tâm lý học đại cương, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 1999.
39. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Bài tập thực hành Tâm lý học, Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội, 2002
40. Ngọc Tuấn, Vai trò của người quản lý- Nhà XB Lao động - xã hội.
41. Thái Duy Tuyên; Giáo dục học hiện đại; NXB Đại học quốc gia; HN 2001
42. Hà Nhật Thăng - Đào Thanh Âm; Lịch sử giáo dục thế giới; NXBGD 1998
43. Lê Tử Thành, Tìm hiểu Logic học, NXB trẻ Thành phố Hồ chí Minh1993
44. Nguyễn văn Tuấn, Logic vui, NXB chính trị quốc gia 1993
45. Dương Phúc Tý, Giáo trình logic đại cương, Giáo trình nội bộ- 2007
46. PGS TS Dương Phúc Tý (2007), PPDH Kỹ thuật công nghiệp, NXB KHKT, HN
47. Phạm viết Vượng, Phương pháp luận NCKH, nxb ĐH quốc gia, 2002
48. Phạm Viết Vượng; Giáo dục học; NXB Đại học Quốc gia HN 2008.
49. Phạm Viết Vượng; Bài tập Giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm 2007
50. Phạm Viết Vượng (Chủ biên), Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo - nhà xuất bản Đại học Sư Phạm
51. Serope Kalpakjian - Manufacturing Processes for Engineering Materials – 2000
52. David A. Stephenson & John S. Agapiou - Metal Cutting Theory and Practice - Marcel Dekker, Inc. – New York – 1997
53. Amitabha Bhattacharyya – Metal cutting theory and practice- new central book agency Ltd. 8/1 chintamoni Das Lane, kolkata 700 009 India – 2004.
54. Fritz Klocke – Manufacturing Processes 1 – Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2011.
55. Ruzavin G.L Các phương pháp NCKH- nxb khoa học và kỹ thuật- 1993
Gay L.R- Method research - Florida University- 1993

Tin mới hơn

Tin cũ hơn