Xếp thứ tự giảng viên


BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

STT

Chức danh, học vi,

họ và tên

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

Tiêu chí 6

Tổng điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

Điểm

1

Th.S Nguyễn Thị Linh

15

15

15

0

0

10

55

2

T.S Lê Thị Quỳnh Trang

20

15

5

1

0

10

51

3

Th.S Trương Thị Thu Hương

15

15

5

1

 

10

46

4

Th.S Phạm Thanh Cường

15

10

5

0

0

10

40Tin mới hơn

Tin cũ hơn