Xếp thứ tự sử dụng E-Learning của giảng viên

XẾP THỨ TỰ SỬ DỤNG E-LEARNING

Tính đến ngày 13/10/2014

TT

Họ và tên giảng viên

Lớp học phần (số tín chỉ tương ứng)

Tên học phần

Số tín chỉ đã học

Số chương bài giảng đã đưa lên

Số bài tập đưa lên

Số bài tập chữa đưa lên

Số bài kiểm tra thường xuyên và BT chấm đưa lên

% số sinh viên sử dụng trang Elearning

Ghi chú

1

Trương Thị Thu Hương

46C-2TC

Phương pháp  nghiên cứu khoa học giáo dục

0.67

02

15

15

01

66

 

2

Phạm Thanh Cường

49C-2TC

Logic

01

03

50

02

02

83

 

3

Nguyễn Thị Linh

49D-2TC

Logic

01

03

60

0

03

76

 

50Q-2TC

Logic

0.67

03

48

0

0

65

 

4

Lê Thị Quỳnh Trang

50P-2TC

Logic

0.67

03

52

0

0

44

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn