Thông báo về việc đăng ký ở KTX học kỳ 1 năm 2015-2016 Update 15h ngày 10/8

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

    KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ Ở KTX

UPDATE 15H NGÀY 10/8/2015

            Theo quy định của nhà trường về việc rèn luyện trong KTX, từ K47 trở đi, mỗi sinh viên phải học tập và rèn luyện trong ký túc xá 1 năm trong 1 khóa học. Vì vậy, học kỳ 1 năm 2015-2016 này, khoa thông báo danh sách và kế hoạch đăng ký ở KTX như sau:

Khoa SPKT được bố trí 17 phòng ở KTX cho sinh viên, hiện nay nguyện vọng ở KTX của SV khoa SPKT đã gần đủ so với số phòng được phân bố. Khoa đã xếp phòng theo nguyện vọng của sinh viên. Tuy nhiên, có 1 số sinh viên chỉ ở KTX kỳ hè mà không ở kỳ 1 năm 2015-2016, vì vậy khoa yêu cầu sinh viên liên quan thực hiện các nội dung sau:

      - Những sinh viên nào đang ở KTX kỳ hè mà không có nguyện vọng ở KTX trong học kỳ 1 năm 2015-2016 thì phải chuyển ra khỏi KTX trước ngày 9/8/2015.

      - Những sinnh viên đang ở KTX trong kỳ hè mà có nguyện vọng tiếp tục ở KTX trong kỳ 1 năm 2105-2016 thì phải đăng ký với khoa để tiếp tục được ở KTX.

       - Những sinh viên đang ở ngoại trú mà có nguyện ở KTX trong kỳ 1 năm 2105-2016 thì phải đăng ký với khoa để được sắp xếp phòng ở KTX.

      -  Tất cả các sinh viên đều phải đăng ký ở KTX với Thầy Cường: 0968 315 333 (kể cả sinh viên đang ở KTX kỳ hè và sinh viên mới đăng ký ở KTX) để khoa quản lý. Và PHẢI LÊN PHÒNG 108 NHÀ A6 ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG VÀ NỘP TIỀN Ở KTX với Trung tâm dịch vụ của nhà trường, TRƯỚC NGÀY 10/8/2015..

      - Từ ngày 9/8/2015 sinh viên đang ở ngoại trú có thể chuyển vào ở trong KTX theo phòng đã được công bố trong file đinh kèm dưới đây.

     - Những vị trí trống, sinh viên có thể tiếp tục đăng ký vào ở KTX! Liên hệ Đăng kỳ, Thầy Cường: 0968 315 333

     Khoa đề nghị các GVCN đôn đóc các em sv thực hiện tốt thông báo này và yêu cầu các e sinh viên liên quan thực hiện nghiêm túc!

     Trân tọng cảm ơn!


Tin mới hơn

Tin cũ hơn