Tuyển sinh đại học chính quy Khoa Sư phạm kỹ thuật năm 2018

     

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐH KTCN                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:       / TB-ĐHKTCN
                                                                                   
Thái Nguyên, ngày 6   tháng 3  năm 2018.

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

     Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-ĐHKTCN ngày 12 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo Hệ thống tín chỉ.
    Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo thông tin tuyển sinh đại học chính quy ngành Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử và Sư phạm Kỹ thuật năm 2017, cụ thể như sau:
I. Các ngành đào tạo
            1. Ngành: Công nghệ Chế tạo máy                           - Mã ngành: 
7510202

            2. Ngành:  Công Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   - Mã ngành:  7510301
II. Mã và tên tổ hợp môn xét tuyển
           1. Mã A00: Môn Toán, Lý, Hóa
           2. Mã A01: Môn Toán, Lý, Tiếng Anh
           3. Mã D01: Môn Toán, Văn, Tiếng Anh
           4. Mã D07: Môn Toán, Hóa, Tiếng Anh
III. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký xét tuyển
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Để đăng ký xét tuyển, thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở GDĐT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định.
+ Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
IV. Địa chỉ liên hệ và tư vấn
     Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên - Đường 3-2, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.
     Điện thoại: 0280.3847.256 hoặc 0912479366 (TS. Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng khoa)
     Website: http://spkt.tnut.edu.vn                Email: maihuongsdh@tnut.edu.vn
Nơi nhận:

- Website

- Lưu VT, ĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG
                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              (Đã ký)

PGS.TS. Trần Xuân Minh


 
 

THÔNG TIN CHI TIẾT
VỀ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

           Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu một số chuyên ngành đào tạo với nhiều ưu thế nổi trội như đáp ứng yêu cầu của xã hội, của nhà tuyển dụng, được miễn học phí hoặc có thời gian đào tạo hợp lý để tiết kiệm chi phí học tập, tiết kiệm thời gian đào tạo:
1. Ngành Công nghệ Chế tạo máy (Mã ngành: 7510202)
   - Thời gian đào tạo:   4 năm (tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo)
   - Học phí dự kiến:      950.000đ đ/tháng (10 tháng/năm).
   - Văn bằng được cấp: Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy
   - Chương trình đào tạo: Không nặng lý thuyết, tăng cường về thực hành, thực tập
   - Mô tả công việc:     Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy có thể thiết kế, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí; vận hành máy móc, thiết bị; tham gia tổ chức, điều hành, chỉ đạo sản xuất về lĩnh vực cơ khí.
   - Cơ hội việc làm:    Làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon..., tại các viện nghiên cứu hoặc làm chủ các cơ sở, công ty Cơ khí tư nhân.
2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Mã ngành:  7510301)
   - Thời gian đào tạo:   4 năm (tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo)
   - Học phí dự kiến:       950.000 đ/tháng
   - Văn bằng được cấp: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
   - Chương trình đào tạo: Không nặng lý thuyết, tăng cường về thực hành, thực tập
   - Mô tả công việc:      Kỹ sư công nghệ Điện - Điện tử có thể thiết kế, lắp đặt, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện - điện tử, điện tự động hóa và điều khiển.
   - Cơ hội việc làm:    Làm cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp, nhà máy, công ty, các viện nghiên cứu  trong nước và nước ngoài như Honda, Toyota, Yamaha, Nissan, Canon...
 
 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn