Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 2 năm học 2016 -2017

      Mỗi sinh viên nội trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở nội trú của minh tại đường link dưới đây.

      Hạn cập nhật thông tin: từ 13/3/2017 -26/3/2017

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin nội trú học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. 

 

Cập Nhật Tại ĐÂY

Tin mới hơn

Tin cũ hơn