Thông báo cập nhật điểm Toefl ITP của sinh viên Khoa SPKT


THÔNG BÁO

V/v cập nhật điểm toefl ITP của sinh viên khoa SPKT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 3 năm 2017

           Từ ngày 13/3/2017, để có dữ liệu về điểm Toefl ITP của sinh viên phục cụ cho việc xét học bổng khuyến khich, xét tốt nghiệp..., khoa Sư phạm kỹ thuật thực hiện việc cập nhật điểm Toefl ITP của sinh viên toàn khoa thông qua website của khoa.  Đề nghị các đ/c GVCN thông báo và đôn đốc sinh viên lớp chủ nhiệm thực hiện và đề nghị sinh viên khoa SPKT thực hiện nghiêm túc thông báo này.

               Việc cập nhật điểm Toefl ITP  TẠI ĐÂY

Tin mới hơn

Tin cũ hơn