Kế hoạch LĐCI Kì 1 năm 2017-2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆP

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

 

                                 Kính gửi: các GCVN và sinh viên các lớp!

 

     Theo công văn số 170/TB- ĐHKTCN của nhà trường về  việc thực hiện LĐCI học kỳ 1 năm 2017-2018, khoa Sư Phạm Kỹ Thuật thông báo kế hoạch thực hiện LĐCI của sinh viên khoa trong học kỳ 1 năm 2017-2018 như sau:

1.      Khu vực thực hiện LĐCI:

-         Khu đường bê tông và vỉa hè từ cổng quay cũ đến hết đường bê thông và vỉa hè nhà ghép 3 cũ; Sân nhà chuyên gia.

2.      Thời gian thực hiện LĐCI

Thực hiện trong kỳ 1 năm học 2017-2018 từ ngày 4/9/2017 – 10/1/2018.

Cần xắp xếp thời gian LĐCI vào đầu mỗi buổi sáng hoặc đầu mỗi buổi chiều, không chấp nhận LĐCI vào cuối buổi chiều.

3.      Đối tượng phải LĐCI

- Tất cả sinh viên ngoại trú của các lớp phải thực hiện LĐCI 3 công/1 học kỳ và thực hiện theo kế hoạch.

         - Lớp trưởng và bí thư chi đoàn được miễn công lao động công ích, nhưng phải theo dõi tình hình LĐCI và theo dõi số công trong 2 kỳ học của các thành viên trong lớp.

         - Sinh viên tham gia hiến máu, hoặc ở KTX kỳ học nào thi không phải LDCI học kỳ đó.

4.      Nội dung cụ thể

-       Mỗi buổi lao động gồm 3 sinh viên.

-       Về dụng cụ lao động: chổi, dụng cụ hót rác sinh viên phải tự chuẩn bị.

-       Về công việc: Sinh viên phải vệ sinh, quét rác, nhổ cỏ, quét dọn tại khu được phân công.

 -     Về việc chấm công, theo dõi và tổng hợp công LĐCI: Lớp trưởng và GVCN chịu trách nhiệm theo dõi và chấm công. Lớp trưởng lập danh sách SV lao động theo từng ngày.

-         - Thời gian LĐCI: vào đầu mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều mỗi ngày, tùy theo lịch học của sinh viên. (chú ý: Nên xếp lịch lao động vào buổi sáng, nếu người này bận thì xếp người khác, nếu không thể thì mới chuyển vào buổi chiều, tuy nhiên không chấp nhận xếp lịch lao động vào cuối buổi chiều)

5. Kế hoạch cụ thể

STT

LỚP

THỜI GIAN

GVCN PHỤ TRÁCH

1.       

K50 CN ĐĐT01

4/9 - 10/9/2017

Cô Ngân

2.       

K50 CN ĐĐT02

11/9 - 17/9/2017

Cô Huyền

3.       

K50 CN CTM

18/9 - 24/9/2017

Thầy Cường

4.       

K52 CN ĐĐT01

25/9-  1/10/2017

Cô Vân Anh

5.       

K51 CN ĐĐT01

2/10 - 8/10/2017

Cô Hoa

6.       

K50SK + K51SPKT

9/10 - 15/10/2017

Cô Trang

7.       

K51 CN ĐĐT01

16/10 - 22/10/2017

Cô Hoa

8.       

K51 CN CTM

23/10 - 29/10/2017

Cô Trang

9.       

K50 CN ĐĐT01

30/10 - 5/11/2017

Cô Ngân

10.   

K50 CN ĐĐT01

6/11 - 12/11/2017

Cô Ngân

11.   

K50 CN CTM01

13/11 - 19/11/2017

Thầy Cường

12.   

K49SCK

20/11 - 26/11/2017

Cô Vân Anh

13.   

K53 CN ĐĐT

27/11 - 3/12/2017

Cô Mai Hương

14.   

K49SCK

4/12 - 10/12/2017

Cô Vân Anh

15.   

K49SKD

11/12 - 17/12/2017

Cô Vân Anh

16.   

K49SKD

18/12 - 24/12/2017

Cô Vân Anh

17.   

K52 CN CTM

25/12 - 31/12/2017

Cô Trang

18.   

K50 CN ĐĐT02

1/1/2018 - 7/1/2018

Cô Huyền

19.   

K50 CN ĐĐT02

8/1/2018 - 14/1/2018

Cô Huyền

     Có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Thầy Cường số ĐT 0968 315 333

     Trân trọng cảm ơn!

                BCN khoa SPKT                                                    Người lập

              ThS. Dương Trọng Đại                       ThS. Phạm Thanh Cường

Tin mới hơn

Tin cũ hơn