Thông báo cập nhật thông tin Ngoại trú trực tuyến - Học kỳ 2 năm học 2018 -2019

       Mỗi sinh viên ngoại trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở ngoại trú của minh tại đường link dưới đây.

      Hạn cập nhật thông tin: từ 21/1/2019 - 15/3/2019

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin ngoại trú học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. 

Cập nhật TẠI ĐÂY

Tin mới hơn

Tin cũ hơn