Thông báo cập nhật thông tin nội trú trực tuyến - Học kỳ 2 năm học 2017 -2018

      Mỗi sinh viên nội trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở nội trú của minh tại đường link dưới đây.

      Hạn cập nhật thông tin: từ 26/1/2018 -15/3/2018

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin nội trú học kỳ 2 năm học 2017 - 2018. 

 

Cập Nhật Tại ĐÂY

Tin mới hơn

Tin cũ hơn