Tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học

 

TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

STT

Năm nghiệm thu

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp quản lý đề tài

Mã số

1

2011

Nghiên cứu xây dựng chiến lược Tối ưu hóa trong hệ thống điều khiển dự báo.

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Đề tài cấp đại học

 

2

2011

Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel để tính lượng chạy dao S và số vòng quay n ở quá trình tiện.

ThS. Dương Trọng Đại

Đề tài cấp đại học

T2011-24

3

2014

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp khu vực miền núi phía Bắc 

TS. Lê Thị Quỳnh Trang

Đề tài cấp đại học

 

4

2016

Thiết kế chế tạo mô hình thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180

Thành viên: TS. Trương Thị Thu Hương

Đề tài cấp đại học

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn