Thông báo Cập nhật thông tin sinh viên ngoại trú - Học kỳ 1 năm 2020 - 2021

      Mỗi sinh viên ngoại trú phải tự cập nhật thông tin chỗ ở ngoại trú của mình theo từng học kỳ tại đường link dưới đây.

      Hạn cập nhật thông tin: từ 14/9/2020 - 30/10/2020

      Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng hạn sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện.

      Cập nhật thông tin ngoại trú học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 theo mẫu dưới đây.

      Nếu có vấn đề gì không cập nhật được thông tin thì sinh viên liên hệ với GVCN! 

      Link

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn